快捷搜索:

一朵芙蕖,开过尚盈盈。

一朵芙蕖,开过尚盈盈。

出自宋朝苏轼的《江城子·江景
原文赏析:
湖上与张先同赋,时闻弹筝
凤凰山下雨初晴,弹风清,晚霞明。一朵芙蕖,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如故意,慕娉婷。
忽闻江上弄哀筝,苦含情,遣谁听!烟敛云收,践约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。
拼音解读
hú shàng yǔ zhāng xiān tóng fù ,shí wén dàn zhēng
fèng huáng shān xià yǔ chū qíng ,dàn fēng qīng ,wǎn xiá míng 。yī duǒ fú qú ,kāi guò shàng yíng yíng 。hé chù fēi lái shuāng bái lù ,rú yǒu yì ,mù pīng tíng 。
hū wén jiāng shàng nòng āi zhēng ,kǔ hán qíng ,qiǎn shuí tīng !yān liǎn yún shōu ,yī yuē shì xiāng líng 。yù dài qǔ zhōng xún wèn qǔ ,rén bú jiàn ,shù fēng qīng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: