快捷搜索:

休对故人思故国,且将新火试新茶诗酒趁年华

休对故人思故国,且将新火试新茶诗酒趁年光光阴

出自宋朝苏轼的《望江南·超然台作
原文赏析:
春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。
寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年光光阴。
拼音解读
chūn wèi lǎo ,fēng xì liǔ xié xié 。shì shàng chāo rán tái shàng kàn ,bàn háo chūn shuǐ yī chéng huā 。yān yǔ àn qiān jiā 。
hán shí hòu ,jiǔ xǐng què zī jiē 。xiū duì gù rén sī gù guó ,qiě jiāng xīn huǒ shì xīn chá 。shī jiǔ chèn nián huá 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: