快捷搜索:

春日西湖寄谢法曹韵

春日西湖寄谢法曹韵

作者:欧阳修 朝代:宋朝
春日西湖寄谢法曹韵原文

西湖春色归,春水绿於染。
群芳烂不收,春风落如糁。
入伍春思乱如云,白发题诗愁送春。
遥知湖上一樽酒,能忆天际万里人。
万里思春尚有情,忽逢春至客心惊。
雪消门外千山绿,花发江边仲春晴。
少年把酒逢春色,今日逢春头已白。
他乡物态与人殊,惟有春风旧了解。(原版)

酒逢亲信千杯少,话不谋利半句多。
遥知湖上一樽酒,能忆天际万里人。(后人改动版)

春日西湖寄谢法曹韵拼音解读

xī hú chūn sè guī ,chūn shuǐ lǜ yú rǎn 。
qún fāng làn bú shōu ,dōng fēng luò rú shēn 。
cān jun1 chūn sī luàn rú yún ,bái fā tí shī chóu sòng chūn 。
yáo zhī hú shàng yī zūn jiǔ ,néng yì tiān yá wàn lǐ rén 。
wàn lǐ sī chūn shàng yǒu qíng ,hū féng chūn zhì kè xīn jīng 。
xuě xiāo mén wài qiān shān lǜ ,huā fā jiāng biān èr yuè qíng 。
shǎo nián bǎ jiǔ féng chūn sè ,jīn rì féng chūn tóu yǐ bái 。
yì xiāng wù tài yǔ rén shū ,wéi yǒu dōng fēng jiù xiàng shí 。(yuán bǎn )

jiǔ féng zhī jǐ qiān bēi shǎo ,huà bú tóu jī bàn jù duō 。
yáo zhī hú shàng yī zūn jiǔ ,néng yì tiān yá wàn lǐ rén 。(hòu rén xiū gǎi bǎn )

您可能还会对下面的文章感兴趣: